Anne E Skogen Anne Lise Grindheim Ffestival 2014 Heidi Dahlsveen

Det skjer

11. - 15. august 2016

Forteljefestivalen i Etne
Under Etnemarknaden

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Facebook lenk

Me støttar Forteljefestivalen

Klar for ny forteljefestival 12.-13. april

Brukarvurdering
DårlegBest 

Johanne Øvstebø Tvedten : ”Djup jord” av Jens Tvedt.
Om prestedottera på Stord som forelska seg i ein gardsdreng, men vart oppdaga av mora. Drengen vart sendt bort, , det vart jenta også, fordi ho var gravid. Guten ho fekk, vart tatt ifrå henne, men då mora døydde, fekk ho guten tilbake. Om kvinner sine kår og norske tvangsekteskap.

Forteljekro fredag med ”Skranglefantane”: Knut Molnes jr og Håvard Goa : "Litt om menner og damer - og sånn".
Dei skriv: Vi ønsker på en humoristisk, enkel og musikals måte å belyse utfordringe og gleder som oppstår når de motsatte kjønn møtes (fortellingen vil ha en lokal forankring).

Heidi Dahlsveen: ”Den grimme Rødhette”
Ei forteljing som passar for store barn og vaksne.

I Stødlekyrkja: Anne Elisebeth Skogen og felespelaren Mark Laurenson:
”Restaurtionen ” Om utvandringa til Amerika

Denne forteljinga har Anne Elisebeth fortalt i kyrkjer i Noreg og USA.

Laurdagen vert det tradisjonen tru SnippSnappSnute - forteljestund for barn og Forteljebusstur!

Me kjem med oppdatert program så snart me har det i boks!FaceBook

Bilder