Me støttar Forteljefestivalen

Vel blåst forteljefredag

Mange gode forteljeopplevingar for barn og vaksne i løpet av fyrste dagen
på Forteljefestivalen i Etne.

Torgrim Mellum Stene og Morten Minothi Kristiansen i

Forteljar Torgrim Mellum Stene avrunda fredagskvelden med improvisert forteljing
saman med musikar Morten Minothi Kristiansen i svingen på Fugl Fønix.

Sindre Titlestad Westgård

Sindre Titlestad Westgård fortalde om Magnus Erlingsson for elevar på mellomsteget.
I tillegg til Sindre var Nina Næsheim, Torgrim Mellum Stene og Kari Bolette Lundal i 
sving med å fortelja for barn og ungdom i skulane og barnehagane i Etne og Skånevik fredagen.

Knut Molnes jr. med musikar

Knut Molnes jr. delte fine opplevingar frå barndommen med dei frammøtte på biblioteket.

Tone Idun Bolstad

Tone Idun Bolstad har vore med i utviklinga av Forteljebygda Etne sidan ho vart
kjend med Knut Molnes hausten 2003.
Les meir om hennar møte med han og Etne på bloggen hennar.

Mette Solemdal og Synnøve S. Koløen

SnippSnappSnute - forteljestund for barn i biblioteket med Mette Solemdal (t.v) og Synnøve S. Koløen

 

Haugtussaframsyning med Rune Ludvigsen (flygel) Maria Malmsten (song)  Johanne Øvstebø Tvedten (forteljing)

Arne Garborg sitt kjende diktverk med Grieg sin musikk vart framført av
t.h. Johanne Øvstebø 
Tvedten (forteljing) Maria Malmsten (song) og Rune Ludvigsen (flygel)

FaceBook

Bilder